Trollhättan

Kontakta oss

Vänersborg

Kontakta oss

Uddevalla

Kontakta oss

Välj en sida

Policy Mångfalds- och jämställdhet

El-Force Mångfalds- och jämställdhetspolicy   Syfte Syftet med El-Force Mångfalds- och jämställdhetspolicy är att lägga grunden för ett aktivt mångfalds- och jämställdhetsarbete. Policyn har sin utgångspunkt El-Force värdegrund, arbetsmiljölagen (AML) och...

Policy Sociala medier

Kommunikationspolicy (inklusive sociala medier)   På El-Force ser vi kommunikation som en avgörande framgångsfaktor, både för den dagliga driften och i det långsiktiga strategiska arbetet. Det vi kommunicerar ska stödja vår strategi och vår Värdegrund. I...

Policy Miljö

Miljöpolicy   El-Force har ett stort samhällsansvar och engagemang. Vi bedriver vår verksamhet med respekt och tar hänsyn till samhällets bästa och arbetar för en hållbar utveckling för att minska vår miljöpåverkan. Miljöpolicyn omfattar alla medarbetare som är...

    Kontaktinformation

    0521-570 180
    terenzio@elforce.se