Trollhättan

Kontakta oss

Vänersborg

Kontakta oss

Uddevalla

Kontakta oss

Välj en sida

Policy Affärsetik

El-Force Affärsetikpolicy   Syfte  Syftet med vår affärsetiska policy är att klargöra hur El-Force ser på etiska frågor kring affärsverksamhet samt vilka skyldigheter våra medarbetare har att följa denna policy.  Policyn är baserad på företagets värderingar,...

Policy Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetspolicy för El-Force Denna trafiksäkerhetspolicy är godkänd av El-Force företagsledning och gäller från och med den 1 Juni 2019. Med detta upphör alla tidigare trafiksäkerhetspolicys att gälla inom El-Force. El-Force arbetar systematiskt med att...

Policy Arbetsmiljö

El-Force Arbetsmiljöpolicy   Policy & Syfte Det ligger i företagets intresse att, samtidigt som vår verksamhet håller en hög kvalitét och drivs under ekonomiska former, upprätthålla hög standard på vår arbetsmiljö. El-Force ska alltid uppfylla det krav som...

Policy Kvalite

Kvalitetspolicy   El-Force erbjuder totallösningar inom el för våra kunder. Kvalitet är avgörande för våra och våra kunders framgång och ska alltid prioriteras. Kvalitet finns ute i det dagliga arbetet och skapas genom varje medarbetares attityd och arbetsinsats....

    Kontaktinformation

    0521-570 180
    terenzio@elforce.se